Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2011

kogielmogiel
Usiądź wygodnie, obok mnie poczuj jak bije ciepło i nie zbaczajmy z toru.
kogielmogiel
7052 354a
Reposted bysirtomate sirtomate
kogielmogiel
Chciałbyś nie wiedzieć, a najlepiej zniknąć,
Mam klucz dla ciebie, chodź naprawimy wszystko.
— Tomasz Iwańca
Reposted byMagnolia11asiuczka
kogielmogiel
1180 513f
Reposted fromdeliciousdays deliciousdays
kogielmogiel
Bez Ciebie dzisiejsze wzruszenia byłyby tylko martwym naskórkiem dawnych uniesień...
— "Amelia"
Reposted fromazalia azalia
kogielmogiel
1247 8178
Reposted byasiuczka asiuczka
kogielmogiel
0690 2e71
Reposted byburia buria
kogielmogiel
0617 756e
Reposted bykokfk kokfk
kogielmogiel
Między myśleniem o kimś a myśleniem, żeby o kimś nie myśleć, jest bardzo cienka granica
— Jennifer Egan - 'Zanim dopadnie nas czas'
Reposted fromnishe1 nishe1
kogielmogiel
kogielmogiel
Świat wypadł mi z moich rąk.

December 29 2011

kogielmogiel
Arogancka ,złośliwa ,nieznośna ,denerwująca ,rezolutna, sympatyczna ,czarująca ,urocza ,miła ,kochana.
Odpychaj ,gryź ,trap ,bij, dokuczaj , zabawiaj, przyciągaj ,przytulaj ,całuj ,kochaj.
Reposted bymarrymebrianstonerr
kogielmogiel
8573 f5bc
Reposted fromazalia azalia
kogielmogiel
Szukała czułości, tylko czekała na jakiś jego czuły gest.
Spijała egoistycznie każdą kroplę miłości nie dając nic w zamian.
Aż pewnego dnia powiedziała coś magicznego, co wywołało szeroki uśmiech na jego twarzy.
Jestem od Ciebie uzależniona, przytul mnie.
A jednak okazywała mu uczucia i czułości cały czas.
Po prostu zbytnio obciążała się winą za każdy błąd, który rozdzielał ich na moment.

Uwielbiam, gdy całujesz mnie po szyi.
kogielmogiel
0682 efbb 500
Reposted byCOLLEGETEXTBOOKS COLLEGETEXTBOOKS
kogielmogiel
0631 9c4e 500
Reposted byCOLLEGETEXTBOOKS COLLEGETEXTBOOKS
kogielmogiel
kogielmogiel
-Knock knock.
-Who's there?
-Marry.
-What Marry?
-Marry me!
— nikt inny
kogielmogiel
9334 fc6d 500
Reposted byczleksobotniCOLLEGETEXTBOOKSmagggy
kogielmogiel
8515 f700
Reposted byc1chydontaskmewhy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl